Loftsberegner

Trin 1
Husets længde er automatisk beregnet ud fra en standard bredde på 8 m. Hvis dit hus har andre længde/bredde mål kan du indtaste disse.
Grundareal på huset i m²:
Længden på boligen:
m.
Bredden på boligen:
m.
Antal tagflader med tagrender:
2:4:
Beregningerne forudsætter en taghældning på min. 25 grader. Hvis du har en anden konstruktion, kontakt os da venligst under rubrikken "andet" i hovedmenuen.

Ændres længden af huset, skal bredden også ændres, så antal m2 stemmer.

Længden på en evt. vinkel på dit hus, formet som L eller T, skal tillægges længden ovenfor. Beregningerne forudsætter et loftsareal på min. 80 m2. Afviger din opgave dette, kontakt os da venligst under rubrikken "andet" i hovedmenuen.
Trin 2
Det anbefales at der ligger min. 350 mm. isolering på loftet (gammel + ny isolering). For at opnå lavenergi-klasse skal den samlede tykkelse være min. 400 mm. (kilde: Videnscenter for Energibesparelser). Den samlede isolering skal fordeles med 1/3 gammel isolering og 2/3 papirisolering fra CBI Danmark. Dette betyder, at kondensering altid vil ske i papirisoleringen, som transporterer fugten op til det ventilerede loftsrum
Nuværende isoleringsmængde:
Mængde af ekstra isoleringsmængde:**
Man kan helt eller delvist fjerne eksisterende isolering – tal med os om din konkrete sag.

** Minimumsanbefalingen efter gældende bygningsreglement er sammenlagt gammel og ny isolering på i alt 300 mm. Den anbefalede rentable tykkelse set i forhold til de nye krav er 350 mm. Derfor anbefaler programmet samlet tykkelse på 350 mm.
Trin 3
Antal meter vindafgrænsning (= antal m. tagrender):
 m.
Antal meter gangbro (= husets længde):
 m.
Tilsend tilbud
Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor at få sendt de indtastede oplysninger pr. e-mail.
På denne e-mail vil du ligeledes kunne se et prisoverslag på din isoleringsopgave

Navn:
Adresse:
Postnr:
By:
Telefon:
E-mail:
Kommentar/bemærkning:
Jeg vil gerne kontaktes ang. tilbud:
Som CBI Danmark isolatør stiller vi store krav til kvaliteten og kan ikke gå på kompromis med den samlede isoleringsløsning på loftet. Derfor giver vi en samlet pris på isoleringen, vindafgrænsning og platform/gangbro.

Til ”gør det selv” manden er det selvfølgelig altid muligt at udføre vindafgrænsning eller gangbroen ved kyndig vejledning fra os. (Beløbet som kan spares oplyses ved vores første besøg)